Řídící systémy a vizualizace

elTomas s.r.o. nabízí komplexní služby z nichž  majoritní část tvoří řídící aplikace a datové služby automatických procesů výrobních linek, jednotlivých strojů a zařízení.

Díky dlouholetým zkušenostem pracovníků a spolupráci s předními světovými výrobci automatizační techniky optimální řešení pro Industry 4.0, jedno účelové stroje a zařízení, robotická pracoviště, dopravníkové systémy, kontrolu dílů, datová centra vč. jejich správy.

Primárně dodáváme řídicí systémy GE Intelligent Platforms, Siemens Simatic a  Allen Bradley.

Provádíme řešení SW/elektro od A do Z, návrh a projekt řídicích systémů a datových center,  snímací a vyhodnocovací technologie, pohonů, rozvodných skříní a sestav, ovládacích a informačních panelů, datové a silové instalace vč. uvedení do provozu a doprovodu výroby. Tvorbu projektů elektro provádíme dle běžného standardu  – v projekčním software EPLAN nebo Electro CAD. Projekty jsou zpracovány v souladu s platnými normami EN.

Průmyslová automatizace

 • Programování logických automatů (PLC) – STEP7, CIMPLICITY, LOGIX
 • Diagnostika chybné činnosti PLC
 • Operátorské panely GE, SIEMENS
 • Vizualizace průmyslových procesů – Proficy HMI Cimplicity, Wonderware InTouch
 • Informační systémy – vizualizace, informační tabule, světelné signalizace
 • Identifikační a rozpoznávací systémy
 • Sběr dat z PLC do databáze Microsoft SQL Server
 • Aplikace pro získávání dat z databází MS SQL, tvorba reportů, tiskových sestav
 • Programovací prostředí Delphi, Java, software pro průmysl
 • Zatahovací jednotky Atlas Copco a Bosch Open Protocol
 • Systémy řízení databáze – Oracle, MySQL, Microsoft SQL Server, jiné dle požadavku

Vizualizace výroby

Operátorská úroveň řídicího systému zahrnuje několik pracovišť která umožňují vizualizaci dat, zadávání povelů, nastavování parametrů procesu a řízení technologie za pomoci předdefinovaných sekvencí a postupů.

Dalšími funkcemi jsou archivace dat, datové servery pro systémy řízení výroby a plánování zdrojů (MES, MRP/ERP).

S kým spolupracujeme ?