Montážní linky

Montážní linky a stanice navrhujeme buď pro ruční obsluhu, poloautomatické řešení, nebo jako plně automatické, případně v kombinaci dle přání zákazníka. Jednotlivé stanice lze propojit dopravníkovým systémem, nebo mohou být díly předávány manipulátory, roboty či ručně. Technologické celky jsou doplněny kompletní elektroinstalací a ovládacími panely s displeji a řízením.

Montážní linku sestavíme podle přání zákazníka v libovolném uspořádání dle reálných technických možností.

Součástí montážního procesu je kontrola provedených operací a vlastností výrobku. To je zajišťováno testery, které zkoušejí u částečně nebo kompletně smontované sestavy její požadované parametry. Naměřené hodnoty jsou porovnány dle stanovených parametrů a výrobek je posouzen jako shodný nebo neshodný.

Data získaná v průběhu montáže je možné sbírat a archivovat. Jedná se například o výsledky lisovacích operací, data ze zatahovací techniky, data z měřících a kontrolních operací, statistiku výroby. Data lze ukládat na disk serveru nebo je lze posílat po síti k nadřazenému řídícímu systému, statisticky je zpracovávat a vyhodnocovat a výsledky ukládat do databází.

Jednoúčelové stroje

Zejména pro méně komplexní projekty vyrábíme jednoúčelové stroje navržené podle potřeb zákazníka.

Dle požadavků zákazníka jsme schopni stroj navrhnout a zkonstruovat, kompletně vyrobit, osadit řídicím systémem, odzkoušet a zařízení předvést zákazníkovi před dodáním. Zajišťujeme také veškeré potřebné dokumenty ke stroji, jako jsou revize, návody, prohlášení o shodě atd.

Přípravky

Nabízíme také zhotovení různých přípravků pro aktualizaci různých úchopů, dosedových ploch, dorazů, atd. na již existujících zařízeních

Kovovýroba

Vyrobíme další různé výrobky dle požadavků zákazníka regály, zábradlí, zakrytování, vozíky, konstrukce, podlahové rošty, schodiště, mříže atd…

Nabízíme služby

Sváření v ochranné atmosféře Argon
Frézování CNC
Stříhání materiálů do 6mm
Soustružnické práce
Dělení řezaní materiálu
Vrtání materiálu

S kým spolupracujeme ?